9 lipca 2016

Misja i cele Fundacji

Fundacja ECCC realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • Upowszechnianie i popularyzację wiedzy z zakresu informatycznych – komputerowych kompetencji kluczowych.
  • Propagowanie edukacji i zdobywania wiedzy z zakresu informatycznych – komputerowych kompetencji kluczowych w społeczeństwie.
  • Wspieranie działań i inicjatyw lokalnych z zakresu informatycznych – komputerowych kompetencji kluczowych.
  • Współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
  • Wdrażanie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych – ECCC (ang. European Digital Competence Certificate).