9 lipca 2016

CERTYFIKACJA

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny i branżowy. Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC należą następujące moduły certyfikacyjne: Sprzęt komputerowy, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne oraz Technologie mobilne. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie oraz Służba zdrowia. Lista modułów branżowych, ale też i ogólnych, będzie ustawicznie rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy.

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy jest wspomagany macierzą kompetencji ECCC.

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

Pracodawco!
Niekompetentny pracownik przynosi Ci stratę. Pracuje wolniej, częściej się myli i musi naprawiać pomyłki, uczy się zamiast wykonywać swoje obowiązki, popełnia błędy, za które potem Ty płacisz. Powinieneś wymagać od swojego pracownika kompetencji, odpowiednich dla jego zakresu obowiązków. Kandydat do pracy z Certyfikatem ECCC posiada ściśle określone i sprawdzone kwalifikacje. Sprawdź, co powinieneś od niego wymagać w Macierzy kompetencji ECCC.

Pracowniku!
Posiadanie Certyfikatu ECCC podnosi twoje szanse na rynku pracy. Udokumentowując swoje kompetencje w konkretnym obszarze wykorzystania technologii informatycznych poprzez zdanie niezależnego i obiektywnego egzaminu zwiększasz prawdopodobieństwo uzyskania pracy. Sprawdź, co może od Ciebie wymagać pracodawca w Macierzy kompetencji ECCC.

Obywatelu Europy!
Żyjesz w XXI wieku, w którym dzięki rozwojowi technologii informatycznych świat stał się małą wioską, a życie w nim – łatwiejsze. Będziesz mógł skonsumować to co oferuje technologia w życiu codziennym, jeśli będziesz posiadał odpowiednie kompetencje. Zbuduj sobie ścieżkę rozwoju i osiągaj coraz to wyższe poziomy wiedzy i umiejętności, niezbędnych Tobie do funkcjonowania w e-społeczeństwie. W przeciwnym razie nie skorzystasz z dobrodziejstw oferowanych przez rozwój naszej cywilizacji. Wybierz obszar, moduł, poziom i zdaj egzamin by się sprawdzić.

Firmo szkoleniowa!
Certyfikat ECCC jest idealnym narzędziem do udowodnienia osiągnięcia twardych rezultatów projektów szkoleniowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niezależnie przeprowadzany egzamin zwiększa efektywność szkoleń przez podnoszenie poziomu motywacji trenerów i uczestników. Jest także obiektywną miarą jakości zrealizowanych szkoleń. Nie obawiaj się go użyć. Zobacz jak zastosować ECCC w projekcie.

Certyfikat ECCC jest oddolną inicjatywą Fundacji ECCC wspomagającą budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie.