Benefits

Elastyczność

The ECCC certification system does not impose an order on passing individual modules.

Standaryzacja

The structure of ECCC exams complies with competency requirements outlined in the ECCC syllabus.

Precision

Rezultat egzaminu podawany jest w % co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza. Specjalna konstrukcja egzaminu (w tym: pełne pokrycie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusa) zapewnia poprawność oceny.

Objectivity

Each ECCC exam is made unique by our Examination System that randomly selects every question on every exam. The same system verifies the answers.

Gratyfikacja

The ECCC examination system allows for the results of A and B level exams to be instantly viewed and printed out.

Agile Growth

W miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i jej zastosowań tworzone są nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata.

Innowacyjność

We understand that modern education requires flexibility, therefore our platform offers exams that can be adjusted depending on the desired level of difficulty and breadth of the material.